H+EKO o nás

Oznámenie o vyhlásení verejnej súťaže

A. Inovácia výrobného procesu v spoločnosti H+EKO, spol. s r.o., Košice

1. Oznámenie o vyhlásení verejnej súťaže
2. Súťažné podklady
3. Príloha č.5 - Jednotný európsky dokument
4. Vysvetlenie SP
5. Príloha k vysvetleniu SP

B. Výrobná linka na recykláciu skla a jeho zhodnotenia na umelé kamenivo

1. Súťažné podklady
2. Príloha k vysvetleniu súťažných podkladov - JED

Zverejnenie zmluvy NFP

Zmluva NFP
H+EKO služby
H+EKO elektroodpad
H+EKO zber odpadu
H+EKO aktuality
H+EKO fotogaleria
H+EKO partneri
H+EKO kariera
H+EKO kontakt
H+EKO rozhodnutia a autorizácie